Heyman & Holmberg | Etabl. 1909

    Kapellväv

    Kapellväv

    Recasens

    Recasens bildades i Barcelona redan 1889 och är en av världens främsta tillverkare och innovatörer inom modern textil. I Sverige används vävar från Recasens av bl a Marin & Industrisömnad, Rössy Kapell och Eliassons Segel & Kapell som serieproducerar till flera svenska båtvarv. Deras olika kapellvävar har samma grundfiber vilket gör att de lätt går att färgmatcha sinsemellan.